Zodiac kommer gratis med spesialbestillinger med kode "nov" til og med 5. november

vilkår

1. Generelle bestemmelser
Disse vilkårene gjelder for kjøp av produkter eller tjenester på nettsiden www.lindhonnun.is. Vilkårene definerer rettighetene og pliktene til LIND på den ene siden og kjøperen av varer eller tjenester på den andre. Dersom disse vilkårene og betingelsene ikke er akseptert ved ny registrering på LINDs nettside, anses de som akseptert ved første kjøp av et produkt eller en tjeneste.

«Kjøper» er en person som er part i en kontrakt, men ikke driver næringsvirksomhet eller annen næringsvirksomhet, d.v.s. en person som kjøper en vare eller tjeneste i henhold til forbrukerkjøpsloven nr. 48/2003. Kjøper må være minst 16 år gammel. «Kjøper» kan også være en juridisk person, men Lov om kjøp av tjenester nr. 42/2000 gjelder for bedrifter og institusjoner. Denne loven gjelder for avtalepartenes juridiske status når de spesielle bestemmelsene i disse vilkårene fravikes. LIND selger produkter eller tjenester til kjøperen på sin nettside. LIND inviterer kjøper til å få varen levert hjem til seg.

2. Informasjon og priser

Prisene på LINDs nettsider og i postene er inkludert mva og publiseres med forbehold om tastefeil, trykkfeil og bildefeil. LIND forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger helt eller delvis dersom det aktuelle produktet er utsolgt, skadet eller defekt. LIND vil informere kjøper om alt slikt så snart som mulig, og eventuelt komme med forslag til et annet produkt, som kjøper har mulighet til å akseptere eller avvise. Selger forbeholder seg retten til å endre prisen på et produkt uten varsel, men prisene varierer generelt på grunn av konkurranse og leverandørprisendringer.

3. Personopplysninger

All personlig informasjon behandles konfidensielt og brukes kun med det formål å fullføre forretningstransaksjoner. Informasjon vil under ingen omstendigheter bli gitt videre til tredjeparter.

4. Tilgang

Kjøper har tillatelse til å bruke lindhonnun.is og tjenestene som tilbys der i samsvar med disse vilkårene og tilgangsbegrensningene fastsatt av LIND . Det er strengt forbudt å forfalske navn og personopplysninger ved registrering på lindhonnun.is. VÅR forbeholder seg retten til å samarbeide tett med politiet for å løse slike saker, herunder gi dem nødvendig informasjon. Dersom kjøper blir utsatt for uredelig aktivitet ved kjøp på lindhonnun.is det vil bli politianmeldt. LIND forbeholder seg retten til å begrense eller blokkere tilgangen til lindhonnun.is dersom det er mistanke om at kjøper har forfalsket navn og personopplysninger under registreringen.

5. Bestilling og betaling
Når kjøper har bekreftet bestillingen på LINDs nettside, anses den som bindende mellom partene. Kjøper vil motta en ordrebekreftelse sendt til e-postadressen oppgitt under bestillingen. Kjøper anbefales å studere ordrebekreftelsen nøye når den kommer. Du kan betale med kredittkort, beløpet debiteres når bestillingen behandles fra lager.

6. Levering
Under kjøpsprosessen velger kjøper leveringsmåte, men forsendelser behandles alt fra 1-7 dager etter at betaling er mottatt. Kunder kan velge å hente bestillingen sin gratis eller velge ulike leveringsmåter, som kan sees nærmere under leveringsmåter på lindhonnun.is.

7. Produktpremie
Etter at kjøper har mottatt bestillingen skal han kontrollere om den er i samsvar med ordrebekreftelsen og fakturaen. Disse vilkårene forutsetter at kjøper har lest og satt seg inn i instruksjonene som følger med produktet. Dersom kjøperen mener at produktet ikke er i samsvar med produktbeskrivelsen eller det er behov for mer detaljerte instruksjoner med produktet, skal en melding om dette sendes på e-post til lindhonnun@outlook.com LIND forbeholder seg retten til å bekrefte uttalelsen innen 14 dager.

8. Defekter
Dersom et produkt er defekt, er LIND forpliktet til å tilby kjøper en reparasjon, et nytt produkt, rabatt eller heving av kjøpet. Etter lov om forbrukerkjøp nr. 48/2003 har kjøper rett til å få et defekt produkt utbedret dersom vi får beskjed innen to måneder etter at kjøper ble kjent med mangelen. LIND anbefaler at kjøper sender en e-post til e-postadressen lindhonnun@outlook.com så snart en mangel oppdages.

9. Avtale
Ved å betale bekrefter kjøper at han er kjent med gjeldende vilkår for nettbutikken lindhonnun.is. Hvert kjøp er bindende for kjøper i henhold til nettbutikkens vilkår og betingelser.

10. Betaling

  • Kreditt- eller debetkort: Betaling skjer samtidig som kjøperen registrerer kjøpet sitt. Betaling med kredittkort skjer gjennom en sikker betalingsgateway som kjøper automatisk henvises til ved utfylling av betalingsinformasjon. Når kjøper bekrefter opplysningene, trekkes betalingen fra kortet. Du kan også benytte deg av delbetalinger med kredittkort.
  • Aur

11. Returrett
En kjøper som handler på lindhonnun.is har 14 dager på å heve kjøpet, forutsatt at produktet ikke er brukt, med unntak av spesialbestillinger, forutsatt at det returneres i perfekt stand i salgbar og original emballasje. Bortsett fra spesialbestillinger. Ved retur av et produkt er det basert på den opprinnelige prisen, med mindre det aktuelle produktet er på salg eller på et spesialtilbud ved retur av produktet. Da er prisen på produktet basert på den dagen det returneres. Hvis et produkt er forseglet, må forseglingen ikke brytes. Returperioden starter fra det tidspunktet produktet er kjøpt. Fakturaen for produktkjøpet skal følge med produktreturen. Refusjoner gjøres i sin helhet dersom vilkårene ovenfor er oppfylt og etter at produktet er mottatt. Frakt og porto kan ikke refunderes. Det er viktig for oss at kundene er fornøyde, så vi oppfordrer kunder til å sende til e-postadressen lindhonnun@outlook.com dersom de mener at kjøpet ikke er tilfredsstillende. For øvrig viser vi til lov nr. 48/2003 om forbrukerkjøp.

12. Eierskap
Solgte produkter er LINDs eiendom inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. All kopiering av opptak fra lindhonnun.is og andre medier er forbudt.

13. Annet
LIND forbeholder seg retten til å endre bestemmelsene i disse vilkårene, så lenge kjøper er varslet. Kringkasting av nye vilkår til kjøper og/eller publisering på nettsiden lindhonnun.is anses som tilstrekkelig varsel. Kjøper anses å ha akseptert endringen dersom han kjøper en vare eller tjeneste etter at endringsvarsel er gitt.

14. Tvister
Dersom det oppstår tvist mellom partene om innholdet i disse vilkårene eller på grunn av brudd på disse, kan den aktuelle saken fremmes for Klagenemnda for tjenester og kjøp av likvide midler hos Forbrukertilsynet. Dersom alt haster, er det tillatt å prosedere en sak for dette for Reykjaness tingrett iht bestemmelsene i lov nr. 91/1991.

15. Emballasje
Plakatene leveres i sylindre.

16. Gyldighetstid
Disse vilkårene gjelder fra 1. november 2021