Inga fraktkostnader på beställningar över ISK 15 000

villkor

1. Allmänna bestämmelser
Dessa villkor gäller för köp av produkter eller tjänster på webbplatsen www.lindscandinavia.is. Villkoren definierar LINDs rättigheter och skyldigheter å ena sidan och köparen av varor eller tjänster å andra sidan. Om dessa villkor inte har godkänts vid nyregistrering på LINDs webbplats, anses de accepterade vid första köpet av en produkt eller tjänst.

"Köpare" är en person som är avtalspart men inte bedriver näringsverksamhet eller annan näringsverksamhet, d.v.s. en person som köper en vara eller tjänst i den mening som avses i lagen om konsumentköp nr. 48/2003. Köparen måste vara minst 16 år gammal. "Köpare" kan också vara en juridisk person, men Lag om köp av tjänster nr. 42/2000 gäller för företag och institutioner. Denna lag är tillämplig på avtalsparternas rättsliga ställning när de särskilda bestämmelserna i dessa villkor frångås. LIND säljer produkter eller tjänster till köparen på sin hemsida. LIND uppmanar köparen att få produkten hemlevererad.

2. Information och priser

Priserna på LINDs hemsida och i mailen är inklusive moms och publiceras med reservation för skrivfel, tryckfel och bildfel. LIND förbehåller sig rätten att annullera beställningar helt eller delvis om den aktuella produkten är slutsåld, skadad eller defekt. LIND kommer snarast möjligt att informera köparen om allt sådant, samt eventuellt lägga ett förslag på en annan produkt, som köparen har möjlighet att acceptera eller förkasta. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priset på en produkt utan förvarning, men priserna varierar i allmänhet på grund av konkurrens och leverantörsprisändringar.

3. Personlig information

All personlig information behandlas som konfidentiell och används endast i syfte att slutföra affärstransaktioner. Information kommer under inga omständigheter att vidarebefordras till tredje part.

4. Tillgång

Köparen har tillstånd att använda lindscandinavia.is och de tjänster som erbjuds där i enlighet med dessa villkor och de åtkomstbegränsningar som LIND fastställt . Att förfalska ditt namn och din personliga information vid registrering på lindscandinavia.is är strängt förbjudet. VÅR förbehåller sig rätten att arbeta nära polisen för att lösa sådana fall, inklusive att förse dem med nödvändig information. Om köparen utsätts för bedrägeri vid köp på lindscandinavia.is det kommer att polisanmälas. LIND förbehåller sig rätten att begränsa eller blockera åtkomsten till lindscandinavia.is om det misstänks att köparen har visat sig ha förfalskat sitt namn och sina personuppgifter vid registreringen.


5. Beställning och betalning
När köparen har bekräftat beställningen på LINDs hemsida anses den vara bindande mellan parterna. Köparen kommer att få en orderbekräftelse skickad till den e-postadress som angetts under beställningen. Köparen rekommenderas att studera orderbekräftelsen noggrant när den anländer. Du kan betala med kreditkort, beloppet debiteras när beställningen behandlas från lager.

6. Leverans
Under köpprocessen väljer köparen leveranssätt, men försändelser behandlas allt från 1-7 dagar efter att betalning har mottagits. Kunderna kan välja att hämta ut sin beställning kostnadsfritt eller välja olika leveranssätt, vilket kan ses närmare under leveranssätt på lindscandinavia.is.

7. Produktpremium
Efter att köparen tagit emot beställningen ska denne kontrollera om den stämmer med orderbekräftelsen och fakturan. Dessa villkor förutsätter att köparen har läst och bekantat sig med instruktionerna som följer med produkten. Om köparen anser att produkten inte överensstämmer med produktbeskrivningen eller om det behövs mer detaljerade instruktioner med produkten, ska ett meddelande om detta skickas per e-post till lindscandinavia@gmail.com LIND förbehåller sig rätten att verifiera påståendet inom 14 dagar.

8. Defekter
Om en produkt är defekt är LIND skyldig att erbjuda köparen en reparation, en ny produkt, rabatt eller hävning av köpet. Enligt lagen om konsumentköp nr. 48/2003 har köparen rätt att få en defekt vara reparerad om vi underrättas inom två månader från det att köparen fick kännedom om felet. LIND rekommenderar att köparen skickar ett mail till mailadressen lindscandinavia@gmail.com så snart ett fel upptäcks.

9. Avtal
Genom att betala bekräftar köparen att han är bekant med gällande villkor för webbutiken lindscandinavia.is. Varje köp är bindande för köparen enligt villkoren för webbutiken.

10. Betalning

  • Kredit- eller betalkort: Betalning sker samtidigt som köparen registrerar sitt köp. Betalning med kreditkort sker genom en säker betalningsgateway som köparen automatiskt hänvisas till vid ifyllning av betalningsinformation. När köparen bekräftar uppgifterna debiteras betalningen från kortet. Du kan också använda dig av delbetalningar med kreditkort.
  • Aur

11. Ångerrätt
En köpare som handlar på lindscandinavia.is har 14 dagar att ångra köpet, förutsatt att varan inte har använts, med undantag för specialbeställningar, förutsatt att den returneras i perfekt skick i säljbar och originalförpackning. Förutom specialbeställningar. Vid retur av en produkt baseras den på dess ursprungliga pris, såvida inte den aktuella produkten är på rea eller på ett specialerbjudande vid retur av produkten. Då är priset på produkten baserat på den dag den returneras. Om en produkt är förseglad får förseglingen inte brytas. Returperioden börjar från det att produkten köps. Fakturan för produktköpet ska bifogas produktreturen. Återbetalning sker i sin helhet om ovanstående villkor är uppfyllda och efter att produkten mottagits. Frakt- och portoavgifter är ej återbetalningsbara. Det är viktigt för oss att kunderna är nöjda, därför uppmanar vi kunderna att skicka till mailadressen lindscandinavia@outlook.com om de tycker att köpet inte är tillfredsställande. I övrigt hänvisar vi till lag nr. 48/2003 om konsumentköp.

12. Ägande
Sålda produkter är LINDs egendom tills köpeskillingen är betald. All kopiering av filmer från lindscandinavia.is och andra medier är förbjuden.

13. Annat
LIND förbehåller sig rätten att ändra bestämmelserna i dessa villkor, så länge köparen underrättas. Utsändning av nya villkor till köparen och/eller publicering på webbsidan lindscandinavia.is anses vara tillräckligt varsel. Köparen anses ha accepterat ändringen om han köper en vara eller tjänst efter att ändringsbesked har utfärdats.

14. Tvister
Om det uppstår tvist mellan parterna angående innehållet i dessa villkor eller på grund av överträdelse av dem kan det aktuella ärendet överlämnas till Klagomålsnämnden för tjänster och köp av likvida medel vid Konsumentverket. Om allt är brådskande är det tillåtet att föra ett mål för detta inför Reykjaness tingsrätt enligt bestämmelserna i lag nr. 91/1991.

15. Förpackning
Affischerna levereras i cylindrar.

16. Giltighetstid
Dessa villkor gäller från och med den 1 november 2021