Frí heimsending þegar verslað er fyrir 15.000kr

Skilmálar

1. Almenn ákvæði 
Skilmálar þessir gilda um kaup á vöru eða þjónustu á vefsvæðinu www.lindscandinavia.is. Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur LIND annars vegar og kaupanda vöru eða þjónustu hins vegar. Hafi skilmálar þessir ekki verið samþykktir við nýskráningu á vefsíðu LIND teljast þeir samþykktir við fyrstu kaup á vöru eða þjónustu.

„Kaupandi“ er einstaklingur, sem er aðili samnings en stundar ekki viðskipti eða aðra athafnastarfsemi, þ.e. einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu í skilningi laga um neytendakaup nr. 48/2003. Kaupandi verður að vera a.m.k. 16 ára. „Kaupandi“ getur líka verið lögaðili, en lög um um þjónustukaup nr. 42/2000 eiga við fyrirtæki og stofnanir. Þessi lög gilda um réttarstöðu samningsaðila þegar sérstökum ákvæðum þessara skilmála sleppir. LIND selur vörur eða þjónustu til kaupanda á vefsvæði sínu. LIND býður kaupanda að fá vöruna senda heim til sín.

2. Upplýsingar og verð 

Verð á vefsvæði LIND og í útsendum póstum eru með virðisaukaskatti og eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur. LIND áskilur sér rétt til að afturkalla pantanir í heild eða að hluta ef að viðkomandi vara er uppseld, skemmd eða gölluð. LIND mun upplýsa kaupanda um allt slíkt eins fljótt og kostur er, og hugsanlega koma með tillögu að annarri vöru sem kaupanda gefst kostur á að samþykkja eða hafna. Seljandi áskilur sér rétt til að breyta verði á vöru án fyrirvara en verð eru almennt breytileg vegna samkeppni og verðbreytinga birgja. 

3. Persónuupplýsingar 

Farið er með allar persónuupplýsingar sem trúnaðarmál og þær aðeins nýttar í þeim tilgangi að klára viðskiptafærslur. Upplýsingar verða ekki undir neinum kringumstæðum afhentar þriðja aðila.

4. Aðgangur 

Kaupandi hefur leyfi til að nota lindscandinavia.is og þá þjónustu sem þar er boðið upp á í samræmi við skilmála þessa og þær aðgangstakmarkanir sem LIND setur. Stranglega er bannað að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu inn á lindscandinavia.is. LIND áskilur sér rétt til að vinna náið með lögreglu við úrlausn slíkra mála, þ.m.t. að veita henni þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru. Verði kaupandi uppvís að sviksamlegu athæfi við kaup á lindscandinavia.is verður það tilkynnt til lögreglu. LIND áskilur sér rétt til að takmarka eða loka fyrir aðgang að lindscandinavia.is ef grunur leikur á að kaupandi hafi orðið uppvís að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu.


5. Pöntun og greiðsla 
Þegar kaupandi hefur staðfest pöntun á vefsvæði LIND telst hún bindandi milli aðila. Kaupandi fær pöntunarstaðfestingu senda á netfang sem gefið var upp við pöntun. Kaupanda er bent á að kynna sér vel staðfestingu á pöntun þegar hún berst. Hægt er að greiða með greiðslukorti, upphæðin er skuldfærð við afgreiðslu pöntunarinnar af lager.

6. Afhending 
Í kaupferlinu velur kaupandi sér afhendingarleið en sendingar eru afgreiddar allt frá 1-7 dögum eftir að greiðsla hefur borist. Viðskiptavinir geta valið um að sækja pöntun gjaldfrjálst eða valið um mismunandi sendingarleiðir sem skoða má betur undir afhendingarleiðir á lindscandinavia.is. 

7. Yfirverð á vöru 
Eftir að kaupandi hefur móttekið pöntunina þarf hann að kanna hvort hún sé í samræmi við pöntunarstaðfestingu og reikning. Skilmálar þessir gera ráð fyrir að kaupandi hafi lesið og kynnt sér leiðbeiningar sem fylgja með vörunni. Ef kaupandi telur að varan sé ekki í samræmi við vörulýsingu skal senda tilkynningu þess efnis með tölvupósti á lindscandinavia@gmail.com LIND áskilur sér rétt að sannreyna staðhæfingu innan 14 daga. 

8. Gallar 
Ef vara er gölluð er LIND skylt að bjóða kaupanda nýja vöru. Samkvæmt lögum um neytendakaup nr. 48/2003 á kaupandi rétt á því að fá gallaða vöru bætta ef tilkynning berst okkur innan tveggja mánaða frá því að kaupandi varð var við galla. LIND mælir með því að kaupandi sendi tölvupóst á netfangið lindscandinavia@gmail.com sem fyrst frá því að galli uppgötvast.

9. Samningur 
Með greiðslu staðfestir kaupandi að hann þekki gildandi skilmála vefverslunarinnar lindscandinavia.is. Hver kaup eru bindandi fyrir kaupanda samkvæmt skilmálum og skilyrðum vefverslunarinnar.

10. Greiðsla 

  • Kredit- eða debetkort: Greiðsla fer fram á sama tíma og kaupandi skráir kaup sín. Greiðsla með kreditkorti fer fram í gegnum örugga greiðslugátt sem kaupanda er beint sjálfkrafa til þegar hann fyllir út greiðsluupplýsingar. Þegar kaupandi staðfestir upplýsingarnar er greiðslan skuldfærð af kortinu. Einnig er hægt að nýta sér raðgreiðslur með kreditkorti.

11. Skilaréttur 
Í lögum um neytendakaup nr. 48/2003 er meginregla sú að skilaréttur er ekki fyrir hendi við kaup á ógallaðri vöru. Það er okkur þó mikilvægt að viðskiptavinir séu ánægðir því hvetjum við viðskiptavini að senda á netfangið lindscandinavia@gmail.com telji þeir að kaupin séu ekki fullnægjandi. Að öðru leyti vísum við til laga nr. 48/2003 um neytendakaup.

12. Eignarréttur 
Seldar vörur eru eign LIND þar til kaupverð er greitt að fullu. Öll afritun myndefnis af lindscandinavia.is og öðrum miðlum er óheimil.

13. Annað 
LIND áskilur sér fullan rétt til að breyta ákvæðum þessara skilmála, enda verði kaupanda tilkynnt um það. Útsending nýrra skilmála til kaupanda og/eða birting á vefsíðu lindscandinavia.is telst nægileg tilkynning. Litið er svo á að kaupandi hafi samþykkt breytinguna ef hann kaupir vöru eða þjónustu eftir að tilkynning um breytingu hefur verið gefin út.

14. Ágreiningur 
Rísi ágreiningur milli aðila um efni þessara viðskiptaskilmála eða vegna brota á þeim má bera viðkomandi mál undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárkaupa hjá Neytendastofu. Ef allt þrýtur er heimilt að reka mál vegna þessa fyrir Héraðsdómi Reykjaness skv. ákvæðum laga nr. 91/1991.

15. Umbúðir
Veggspjöldin eru afhent í hólkum.

16. Gildistími 
Skilmálar þessir gilda frá og með 1. nóvember 2021

 

LIND Scandinavia ehf.

Mardalur, 260 Reykjanesbær, Ísland.
Kt. 460323-1850
lindscandinavia@gmail.com